Być VAT-owcem – plusy i minusy

Podatek od towarów i usług nosi nazwę podatku VAT. Jest on płacony przez wielu przedsiębiorców i to na nich spoczywa obowiązek naliczenia i wpłacenia go do urzędu skarbowego. W rzeczywistości to jednak nabywca danego towaru płaci ten podatek. Dlaczego tak jest?

Trzeba pamietać, że każdy przedsiębiorca dolicza podatek VAT do ceny danego towaru. Takim właśnie sposobem naliczy go i odprowadzi do urzędu skarbowego jego wartość ale płatnikami jego w rzeczywistości są nabywcy towarów. W przekazywaniu podatku pobranego od swojego klienta do urzedu skarbowego przedsiębiorca jest tylko pośrednikiem i nic go to nie kosztuje.

Kto musi być VAT-owcem?

Otwierając własną działalność gospodarczą zastanawiacie się czy powinniście być VAT-owcami? Reguluje to Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku. Przepisy ustawy określają jednoznacznie, podatników, którzy muszą być VAT-owcami. W myśl niej czynnym płatnikiem VAT musi zostać przedsiębiorca, którego przychody za poprzedni rok przekroczą 200 000 zł. W jego obowiązku jest złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Ustawa ta również reguluje wysokość tego podatku. Różne stawki podatku VAT obowiązują na poszczególne rodzaje towarów, które są wykazywane na fakturach.

Plusy bycia Vat-owcem

Bycie płatnikiem VAT doceniają szczególnie przedsiębiorcy, którzy często inwestują w zakup opodatkowany podatkiem VAT. Jeśli zakup wyposażenia biura czy komputerów lub samochodów jest udokumentowany fakturą Vat to wtedy można na tym skorzystać. Również zakup programów do księgowości, takich jak na przykład infakt – można rozliczyć. Ogromnym plusem jest wtedy możliwość odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów wykorzystywanych w działalności firmy od podatku wpłacanego do urzędu.

Nawet w małych firmach opłaca się być VAT-owcem, bo jeśli się dużo kupuje do firmy to warto na tym skorzystać. Świadcząc usługi dla VAT-owca lepiej też być płatnikiem VAT, bo wtedy korzystają z usługi z uwagi na możliwość odliczenia VAT-u. Dla nich rzeczywisty koszt usługi to kwota netto.

Jakie są minusy bycia VAT-owcem

Ogromnym utrudnieniem dla VAT-owców jest ciągła zmienność przepisów z nim związanych. Nie dość, że przepisy są skomplikowane to jeszcze trzeba pamiętać o wielu sprawach związanych z podatkiem VAT. Każdy Vatowiec musi wiedzieć w jakiej wysokości naliczyć VAT, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Musi bardzo dobrze orientować się w przepisach dotyczących płacenia podatku VAT. Wadą bycia płatnikiem Vat są też dużo częstsze kontrole z urzędu skarbowego niż w innych przypadkach.